Ground breaking Agreement signed in SparkCity

By 22 februari 2016
no image added yet.
For non-EU students at the RWTH in Aachen it’s now possible to find a home just across the border in Heerlen or Kerkrade. The Dutch government agreed to run a 5-year trial. And if they would look for a cool place to work, they can find there way to SparkCity.

24.02.16 ondertekening convenant studentenhuisvesting-PascalMoors-5

Proef huisvesting niet-EU studenten

Niet EU-studenten aan de Rheinisch-Westfaelisch Technische Hochschule (RWTH) in Aken kunnen in de regio Parkstad Limburg gaan wonen. Voor studenten uit de Europese Unie was dit al mogelijk. Nu mogen ook studenten van buiten de Europese Unie zich gedurende hun studie in de provincie Limburg vestigen. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst maakt dit op proefbasis mogelijk voor maximaal 75 studenten per jaar uit onder andere China en India. De internationale studenten kunnen gehuisvest worden in te transformeren leegstaande panden in de regio Parkstad Limburg.

Aken verwacht de komende jaren een tekort aan 3.000 studentenkamers. Op dit moment studeren er 43.721 studenten aan de RWTH, waarvan 7.904 internationale studenten. Dit jaar was de nieuwe instroom respectievelijk 8.241 en 2.242. Van de internationale studenten komt 33 procent uit de Europese Unie. (Bron: Foliensatz 2015 RWTH)

De proef om studenten van buiten de Europese Unie naar Limburg te halen, sluit goed aan bij het beleid om de (administratieve) belemmeringen die de binnengrenzen van de EU voor de ontwikkeling van de grensregio’s nog vormen zoveel mogelijk op te heffen. In het bijzonder waar het om onderwijs en kennisontwikkeling gaat.

Minister Stef Blok: “Ik ben blij dat ik deze proef samen met staatssecretaris Dijkhoff mogelijk heb kunnen maken. Het is een goede impuls voor de regio”.

Tim Weijers voorzitter commissie Wonen en Herstructurering Stadsregio Parkstad en wethouder gemeente Kerkrade: “We zetten een stevige lobby in om de niet EU-studenten hierheen te trekken”. Dat doet Parkstad onder meer door het aanbieden van gratis openbaar vervoer van en naar Heerlen, Landgraaf en Kerkrade, gratis wifi en een gratis sportpas. Aan het gratis openbaar vervoer betaalt de Provincie Limburg mee.

De proef voor huisvesting van studenten buiten de EU duurt 5 jaar en wordt na 2 jaar geëvalueerd. Het initiatief kan bij succes een vervolg krijgen.

source: parkstad limburg